Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

Traditionele hekserij vs moderne hekserij

Datum: 11 / 05 / 2020

Traditionele hekserij heet niet ‘traditioneel’ omdat traditionele heksen zich vasthouden aan tradities en vaste gebruiken, maar omdat tradities en gebruiken van weleer worden toegevoegd aan de hekserij die ze kennen. Toch is de term traditionele hekserij dubieus. Er zijn nog maar weinig heksenstromingen die écht traditioneel zijn en niet zijn beïnvloedt door moderne hekserij. Er wordt gezegd dat eigenlijk alleen stregheria (Italiaanse hekserij) niet of nauwelijks is beïnvloed.

Moderne hekserij/wicca

Wicca is niet meer te vergelijken met de hekserij zoals deze in essentie de afgelopen eeuwen heeft geleefd. Old George mag dan de structuur hebben veranderd door de hogepriesteres de leiding te geven, Gerald Gardner mag de ‘oude religie’ als wicca naar buiten hebben gebracht en hij mag veel van het summiere materiaal tot een geheel hebben aangevuld, maar de essentie is nog steeds beschikbaar als een systeem van natuurreligie en magie, als een mysteriereligie waarbij inwijding en participatie, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid voorop staan. De invloed van beide heren is echter onmiskenbaar en ook nu nog overal te zien. Vrijwel alle moderne hekserij zoals deze nu wordt bedreven, vrijwel elk boek over moderne hekserij dat je erop naslaat, draagt sporen van invloeden van Old George en Gardner in zich. Zij waren op de juiste plaats in de juiste tijd om hun invloed op de opbloeiende hekserij te doen gelden. Juist op het moment dat de wet op de hekserij werd afgeschaft, durfden zij zich bloot te geven en de tot dus toe uitstervende eeuwenoude natuurreligie weer een nieuw gezicht te geven.

Moderne hekserij heeft vele heksenstromingen beïnvloed, wat niet per se iets slechts is

Dat moderne hekserij/wicca zoveel andere heksenstromingen heeft beïnvloed is niet per definitie slecht. Gardner en zijn tijdsgenoten hebben gedegen onderzoeken gedaan naar folklore, tradities en gebruiken rondom hekserij. Dat dezen zij elk op hun eigen manier en vanuit de gedachte om dat stukje erfgoed niet verloren te laten gaan. Gardner’s wicca is groot en bekend geworden, maar hij was niet de enige die zich bezighield met het laten overleven van hekserij.

Een wirwar aan stromingen

Gardnerians, alexandrians, greencraft, druïdisme, paganisme, siouxwicca… Heidendom kent tegenwoordig veel stromingen. Toen ik met hekserij begon, stuitte ik al snel op stregheria. Lange tijd is dit de richting geweest waarin ik me verdiepte en waar ik alles over probeerde te weten te komen. Helaas ontdekte ik ook al snel dat er over deze stroming maar weinig bekend is. Recentelijk herkende ik veel strega-achtigs in andere vormen van hekserij, zoals de volkshekserij, groene hekserij/magie en hagenhekserij. Over deze stromingen is in het Engels gelukkig vrij veel te vinden! Het lijkt er echter op dat ze in Nederland nog niet echt zijn ingeburgerd. Jammer, want het sluit precies aan bij wat mij zo trok in stregheria. Volkshekserij, groene hekserij, stregheria en hagenhekserij hebben veel van elkaar weg, dus schaar ik ze allemaal onder traditionele hekserij: hekserij waarbij rituelen van ondergeschikt belang zijn en het vooral gaat om het gevoel van eenheid met alles om je heen, bij jezelf blijven als grootste bron van inspiratie, divinatie en andere volkse gebruiken.

Gecombineerde hekserij

Pure traditionele hekserij heeft eigenlijk veel weg van de huidige spirituele therapeuten. Het waren de mannen en vrouwen die anderen heelden en dat combineerden met vaak christelijke psalmen en spreuken en hun kennis over de sterren en de natuur. Jaarfeesten werden wel gevierd, maar de acht jaarfeesten zoals we die nu kennen bestonden niet. Dat is een samenvoeging van feestdagen uit diverse culturen. De drievoudige godin is ook een samenvoeging uit diverse culturen. Covens onder leiding van een hogepriester en hogepriesteres is ook een toevoeging van Gardner en consorten. Priesterschap gebeurde in aparte ordes. Dat dit in moderne hekserij samengaat met de gebruiken van de helers is nieuw.

De natuur is erg belangrijk in traditionele hekserij

Waarom ik mij een traditionele heks noem

Traditionele hekserij zonder beïnvloeding van moderne hekserij bestaat dus eigenlijk niet (meer). Toch gebruik ik de term wel, omdat mijn manier van hekserij uitvoeren en beleven geen wicca is. Ik richt mij niet voornamelijk op de godin of op rituelen en hanteer geen hiërarchie in mijn groepen. Ook is mijn kijk op regels en ethiek anders dan de regels die binnen wicca gelden. Geen mens kan zonder regels en richtlijnen, maar zelf houd ik ervan om – eer ik eenmaal de regels ken – deze te verkennen en op te rekken, aan de kant te gooien en er mijn eigen regels van te maken.

Ik ben dan ook een eclectische heks. Mijn manier van heksen is natuurgericht, gecombineerd met tradities en gebruiken uit Nederland en gecombineerd met hekserij uit andere stromingen. Traditionele hekserij is voor mij een manier om met hekserij bezig te zijn zonder grote rituelen. De magie zit in kleine alledaagse dingen en daar schuilt een grote kracht in. Traditionele hekserij is een heel natuurlijke manier om hekserij te beoefenen. Natuurlijk, omdat het dicht bij jezelf staat, maar eveneens natuurlijk omdat de natuur een grote rol speelt. Ik wil niet beweren dat alle traditionele heksen natuuractivisten zijn, maar de meeste traditionele heksen zijn wel begaan met de natuur en het milieu, gewoonweg omdat het de basis is van ons bestaan. Zonder de natuur zouden wij er niet zijn, het is een heilige Moeder die geëerd moet worden Niet alleen tijdens de jaarfeesten, maar elke dag.

Veel heksen gaan op een vergelijkbare manier te werk. Zij combineren verschillende stromingen en geven hier hun eigen draai aan. En zo zal er altijd worden veranderd en bijgestuurd, naargelang het tijdperk waarin we leven. Zo blijft hekserij modern.

Meer lezen over hekserij? ‘Wat is hekserij’ is een handzaam beginnersboekje waarin beschreven staat wat hekserij is en inhoudt. Je leert dat het een natuurlijke levenswijze is; met de informatie en rituelen die er in staan leer je dat heksen rekening houden met de wisseling van de seizoenen en de cycli van de natuur, geïnteresseerd zijn in oude volksgebruiken, natuurbeleving en hun persoonlijke intuïtieve gaven gebruiken. 

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

De god in hekserij

Religie is een delicate kwestie om over te discussiëren. Iedereen heeft er wel een mening of een standpunt over, of je...