Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

Traditionele Hekserij vs Moderne Hekserij

Datum: 11 / 05 / 2020

Traditionele hekserij heet niet ‘traditioneel’ omdat traditionele heksen zich vasthouden aan tradities en vaste gebruiken, maar omdat tradities en gebruiken van weleer worden toegevoegd aan de hekserij die ze kennen. Toch is de term traditionele hekserij dubieus. Er zijn nog maar weinig heksenstromingen die écht traditioneel zijn en niet zijn beïnvloedt door moderne hekserij. Er word gezegd dat eigenlijk alleen stregheria (Italiaanse hekserij) niet of nauwelijks is beïnvloed.

Moderne hekserij/wicca

Dat moderne hekserij/wicca zoveel andere heksenstromingen heeft beïnvloed is niet per definitie slecht. Gardner en zijn tijdsgenoten hebben gedegen onderzoeken gedaan naar folklore, tradities en gebruiken rondom hekserij. Ieder op zijn/haar eigen manier en allen vanuit de gedachte om dat stukje erfgoed niet verloren te laten gaan. Gardner’s wicca is groot en bekend geworden, maar hij was niet de enige die zich bezighield met het laten overleven van hekserij.

De rol van de natuur in hekserij

Traditionele hekserij is voor mij een manier om met hekserij bezig te zijn zonder grote rituelen. De magie zit in kleine alledaagse dingen en daar schuilt een grote kracht in. Traditionele hekserij is een heel natuurlijke manier om hekserij te beoefenen. Natuurlijk, omdat het dicht bij jezelf staat, maar eveneens natuurlijk omdat de natuur een grote rol speelt. Ik wil niet beweren dat alle traditionele heksen natuuractivisten zijn, maar de meeste traditionele heksen zijn wel begaan met de natuur en het milieu, gewoonweg omdat het de basis is van ons bestaan. Zonder de natuur zouden wij er niet zijn, het is een heilige Moeder die geëerd moet worden Niet alleen tijdens de jaarfeesten, maar elke dag.

Een wirwar aan stromingen

Gardnerians, alexandrians, greencraft, druïdisme, paganisme, siouxwicca… Heidendom kent tegenwoordig veel stromingen. Toen ik met hekserij begon, stuitte ik al snel op stregheria. Lange tijd is dit de richting geweest waarin ik me verdiepte en waar ik alles over probeerde te weten te komen. Helaas ontdekte ik ook al snel dat er over deze stroming maar weinig bekend is. Recentelijk herkende ik veel strega-achtigs in andere vormen van hekserij, zoals de volkshekserij, groene hekserij/magie en hagenhekserij. Over deze stromingen is in het Engels gelukkig vrij veel te vinden! Het lijkt er echter op dat ze in Nederland nog niet echt zijn ingeburgerd. Jammer, want het sluit precies aan bij wat mij zo trok in stregheria. Volkshekserij, groene hekserij, stregheria en hagenhekserij hebben veel van elkaar weg, dus schaar ik ze allemaal onder traditionele hekserij: hekserij waarbij rituelen van ondergeschikt belang zijn en het vooral gaat om het gevoel van eenheid met alles om je heen, bij jezelf blijven als grootste bron van inspiratie, divinatie en andere volkse gebruiken.

De natuur is erg belangrijk in traditionele hekserij

Gecombineerde hekserij

Pure traditionele hekserij heeft eigenlijk veel weg van de huidige spirituele therapeuten. Het waren de mannen en vrouwen die anderen heelden en dat combineerden met vaak christelijke psalmen en spreuken en hun kennis over de sterren en de natuur. Jaarfeesten werden wel gevierd, maar de acht jaarfeesten zoals we die nu kennen bestonden niet. Dat is een samenvoeging van feestdagen uit diverse culturen. De drievoudige godin is ook een samenvoeging uit diverse culturen. Covens onder leiding van een hogepriester en hogepriesteres is ook een toevoeging van Gardner en consorten. Priesterschap gebeurde in aparte ordes. Dat dit in moderne hekserij samengaat met de gebruiken van de helers is nieuw.

Waarom ik mij een traditionele heks noem

Traditionele hekserij zonder beïnvloeding van moderne hekserij bestaat dus eigenlijk niet (meer). Toch gebruik ik de term wel, omdat mijn manier van hekserij uitvoeren en beleven geen wicca is. Ik richt mij niet voornamelijk op de godin of op rituelen en hanteer geen hiërarchie in mijn groepen. Mijn manier van heksen is natuurgericht, gecombineerd met tradities en gebruiken uit Nederland en gecombineerd met hekserij uit andere stromingen.

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

De god in hekserij

Religie is een delicate kwestie om over te discussiëren. Iedereen heeft er wel een mening of een standpunt over, of je...