Leer meer natuur in je hekserij en je leven te verweven in de Jaaropleiding Groene Hekserij.
Schrijf je nu in voor de interesselijst om je straks met korting aan te melden! →

GROOTHANDEL                       LOGIN SHOP

Ben je al leerling aan de Hexcademy? Log dan hier in  →

Privacyverklaring

Lunadea.nl

Lunadea Ruthy Jankiewicz, gevestigd aan de Frans van Mierisstraat 88, 7312 LE, in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.lunadea.nl
Frans van Mierisstraat 88
7312 LE Apeldoorn
info@lunadea.nl
kvk 58165800

Lunadea Ruthy Jankiewicz is de Functionaris Gegevensbescherming van Lunadea. Zij is te bereiken via info@lunadea.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lunadea Ruthy Jankiewicz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Na aanmelding voor de nieuwsbrief, of gratis lessen/trainingen:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Na aanschaf van een online cursus/ cursus per post/huiswerkbegeleiding of indien je klant bent:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lunadea.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lunadea Ruthy Jankiewicz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Afhandelen van betalingen
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Lunadea Ruthy Jankiewicz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lunadea Ruthy Jankiewicz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of  systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker Lunadea Ruthy Jankiewicz ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lunadea Ruthy Jankiewicz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens:
Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Zolang je deelnemer bent aan online cursus/ cursus per post/ huiswerkbegeleiding of klant in het algemeen:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Je gegevens worden opgeslagen in Autorespond. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond is hier terug te vinden: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/

Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Snelstart. Daarnaast hebben we een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lunadea Ruthy Jankiewicz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lunadea Ruthy Jankiewicz gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lunadea Ruthy Jankiewicz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt
om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door via info@lunadea.nl contact met ons op te nemen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy! Lunadea Ruthy Jankiewicz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Lunadea Ruthy Jankiewicz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Lunadea Ruthy Jankiewicz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lunadea.nl.