Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

Ethiek in magie

Datum: 27 / 08 / 2015

Wanneer je magie gaat gebruiken, stuit je vrijwel direct op de volgende vraag: wanneer kan en mag ik eigenlijk magie gebruiken? Bij het gebruik van magie is een grote rol weggelegd voor de ethische kant, ook wel morele magie genoemd.

Magie mag alleen gebruikt worden voor positieve doeleinden, nooit voor negatieve doeleinden. Onder negatieve magie verstaan we het hanteren van magische krachten om ziekte, pijn of de dood te veroorzaken, om andermans bezittingen te vernietigen of om andere mensen te overheersen. Dit laatste houdt ook in: iemand dwingen verliefd op je te worden; een huwelijk of een liefdesrelatie kapotmaken; of iemand op andere gedachten brengen of dwingen iets te doen wat hij niet wil. Magie is geen open veld waar ego’s en egoïstische behoeften in een oogwenk bevredigd kunnen worden. Er liggen allerlei gevaren op de loer voor iemand die met negatieve of zwarte magie werkt. Dit soort magie zal zich waarschijnlijk wel manifesteren, maar de zware schade die je daarmee aanricht is het effect niet waard.

Actie-reactie: wat je uitzendt krijg je terug

Er is een magisch principe dat stelt dat hetgeen je in de magie stopt, precies is wat je ervoor terugkrijgt. Als je heilzame magie uitoefent, krijg je er heelwording voor terug. De negatieve magiër zal alleen maar negatieve magie terugkrijgen. Magie die je voor jezelf beoefent is niet egoïstisch, want je verbetert hierdoor de wereld. Veel mensen schijnen te denken dat het beter is om een formule uit te spreken voor een ander dan voor zichzelf. Alleen als je gezond, gelukkig en financieel in goede doen bent kun je andere mensen helpen, net zoals je eerst van jezelf moet houden voordat je kunt verwachten dat anderen van jou houden.

Magie die jou wel helpt maar andere mensen schade toebrengt moet je vermijden, omdat dat niet in overeenstemming is met de magische moraal. Over het algemeen zijn er genoeg manieren om jezelf en je leven te verbeteren zonder anderen kwaad te doen, maar probeer voor jezelf te bepalen of het werkelijk noodzakelijk is om magie te bedrijven; in deze dimensie gelden immers de wetten van oorzaak en gevolg. Als je je omgeving door magie onder controle probeert te houden, gaan er steeds gevolgen mee gepaard die je niet kan overzien. Magie is vanuit je hart; doe wat je goed acht.

Do no harm but take no shit!

Magie voor anderen heeft één regel: als het goed voelt, doe het dan. Als het niet goed voelt; doe het niet! Divinatie is een goede manier om antwoorden te krijgen of je wel of niet magie moet uitvoeren voor iemand anders. Divinatie stelt ons in staat om op magisch niveau te bepalen of magie noodzakelijk is om de ander te helpen of dat alledaagse methoden ook volstaan om het doel te bereiken.

Je kunt alleen zelf inschatten wanneer je je wel of niet tot magie wendt. Als je je in een situatie bevindt waarvoor je magische methoden zou kunnen aanwenden om de situatie te verbeteren, zul je voor jezelf de afweging moeten maken -en analyseren- over welke magische en alledaagse oplossingen je beschikt. Welke is het meest efficiënt/snel/geschikt en is het de moeite waard (rekening houdend met de kostprijs/inspanning) om magie hierbij te gebruiken? Als je je met magie bezighoudt zou je die inschatting moeten kunnen maken, anders zal het resultaat van je bewerkingen dit wel duidelijk maken.

Leren, observeren en keuzes maken

Ik heb eens gehoord dat een echte magiër misschien maar tien keer in zijn leven magie hoeft te gebruiken. In alle andere situaties gebeuren dingen vanzelf of kun je ze op de normale manier oplossen. Magie is voor het grootste deel afwachten en observeren, en op tijd de dingen doen die je wilt doen. Je zult eerst het proces moeten kennen eer je er iets aan wilt veranderen. Het grote voordeel van dat observeren en bestuderen is dat je vaak ontdekt hoe je iets kunt manipuleren langs de gewone weg. Magie is maar zelden nodig, als je het goed bekijkt.

Ethiek is erg persoonlijk. Al is het maar omdat elk mens weer een ander karakter heeft. De één is tevreden met zijn karig loontje, de ander wil graag hogerop. De laatste zal eerder naar magie kunnen grijpen dan de eerste. Het heeft alles te maken met het wel of niet accepteren van de huidige situatie. Wat de één verkeerd vindt, is voor de ander gewoon. Zoals ik al zei: de magische ethiek is persoonlijk. Er zijn geen echte regels voor.

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

De god in hekserij

Religie is een delicate kwestie om over te discussiëren. Iedereen heeft er wel een mening of een standpunt over, of je...