Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

Over heidenen en heksen

Datum: 14 / 04 / 2020


Heidenen+en+heksen

Het woord heks werd pas geïntroduceerd door de kerk. Voor die tijd waren heksen gewoon degenen die dicht in contact stonden met het hogere dan de rest van de bevolking. Het waren de wijzen, de Elder, de Pellar, de Seidkona. Het zijn enkele benamingen voor de heksen van vóór het woord heks. Maar tegenwoordig gebruiken we wel het woord heks, als titel. Maar waren heksen dan heidenen, en zijn alle heksen heiden? Of niet?

Wat betekent heiden?

Het woord ‘heiden’ is een oud Germaans woord, afgeleid van ‘heide’. Het woord zou ‘heidebewoner’ betekenen en werd als zodanig door de christelijke kerk gebruikt voor ‘de barbaar, de nog niet bekeerde’. Maar ‘heidendom’ is ook terug te voeren op het Latijnse ‘paganus’ wat dorps, dorpeling betekent. Deze werden later dan de stedelingen tot het christelijke geloof bekeerd en hielden langer vast aan de oude religie.

De oude religie ging er vanuit dat alles bezield (goddelijk) is en afstamt van dezelfde oerbron. Deze oerbron is weer zowel mannelijk als vrouwelijk, want het een kan niet zonder het ander bestaan. De binding met de natuur (moeder Aarde) en de voorouders was zeer belangrijk. Ze eerden meerdere goden en godinnen (hun verschillende aspecten waren lering en inspiratie voor de mensen) en vierden feesten die de overgang vormden naar een nieuw (landbouw)seizoen. Deze markeerden de almaar doorgaande cyclus van geboorte, groei, dood en wedergeboorte.

De beschaving van de barbaren

De kerstening (bekering) van Europa werd door de christenen voorgesteld als het beschaafd worden van de barbaren. Het heidendom werd veelal beschouwd als iets wat minderwaardig was en wat bestreden moest worden. Daar tegenover hebben vrijwel alle christelijke feestdagen elementen die afkomstig zijn uit heidense gebruiken en feestdagen rond dezelfde tijd omdat de heidenen hun gebruiken niet wilden loslaten. Het was dus nodig om de gebruiken, weliswaar in verschristelijkte vorm, op te nemen in de gebruiken om de heidenen zo over te halen toch naar de kerk te komen.

Verzameling van gebruiken

Het hedendaags heidendom (ook wel neo-paganisme genoemd) is een verzamelnaam voor een geheel van volksgebruiken, mythologieën en levensbeschouwingen. Er is veel informatie verloren gegaan. Mensen in die tijd konden vaak niet lezen en schrijven en mondelinge vertellingen gaan na een paar generaties veelal verloren. Daarom is het min of meer een reconstructie van de Noord-Europese voor-christelijke natuurreligies.

Ken je oorsprong!

Het woord heks betekent oorspronkelijk heggenrijder of wijze. Het waren in vroeger tijden vaak de raadgevers in een dorp. De huidige heksen zijn vaak hedendaagse heidenen en combineren de energie van de natuur met mythen, tradities en gebruiken. De handelingen en activiteiten die een heks uitvoert, maken hem/haar een heks: bijvoorbeeld jaarfeesten en maanstanden vieren, de symboliek van alles om zich heen duiden, talismans en amuletten maken, divinatie (bv. kaartleggen), rituelen uitvoeren… Hekserij is je eigen oorsprong en omgeving kennen, daar bewust deel van zijn en daarmee kunnen (samen)werken. Het is een levenswijze. En ja, we weten dat heks voor sommigen een beladen woord is, dat is helaas een erfenisje van het christelijk geloof.

 


Ik ben Lunadea.png

Over de auteur: Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van <<workshops & trainingen>>.✰

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je uit voor mijn <<Facebook Community>>

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

De god in hekserij

Religie is een delicate kwestie om over te discussiëren. Iedereen heeft er wel een mening of een standpunt over, of je...

Mijn boeklancering!

Wat heb ik lang uitgekeken naar deze datum!Na maanden schrijven, redigeren en wachten was het eindelijk zover, en ging...