Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

Schriftelijk of mondeling

Datum: 27 / 01 / 2015


Boek der Schaduwen Lunadea

Schrijven is een bijzonder iets. Met de komst van het schrift kon de gesproken taal ineens bewaard worden. Het oudst bewaard gebleven schrift is waarschijnlijk het spijkerschrift, gevolgd door hyëroglyfen. Schrift is dus al vele duizenden jaren oud. Toch is er over hekserij, naast allerlei mythen en sagen, niet veel terug te vinden. Het meeste dat er is opgeschreven, is opgeschreven door buitenstaanders die de symboliek en gebruiken niet goed kenden en de gebruiken, rituelen en handelingen hoogstwaarschijnlijk anders interpreteerden dan de betekenis die de beoefenaars er aan gaven.

De kracht van het woord

Hekserij is vele honderden en misschien zelfs duizenden jaren een mondeling overgedragen religie en levenswijze geweest. Het bleef binnen de familie. Recepten, spreuken, liederen, alles werd mondeling overgedragen en zo vaak herhaald totdat het bleef hangen. Zou met de komst van het schrift en het opschrijven van deze mondelinge kennis een magische lading teniet gedaan zijn, vraag ik me ineens af? Soms is het mooier en krachtiger om iets te zeggen dan om iets op te schrijven. Schrijven dekt ook niet altijd de lading, aangezien je bij geschreven woorden de emotie niet kunt zien of horen. Vele misverstanden zijn door schrijven en lezen ontstaan. Woorden hebben soms dubbele betekenissen en worden daardoor anders geïnterpreteerd dan bedoeld.

Het doorbreken van geheimhoudingsplicht

De laatste 60 jaar zijn er in vogelvlucht heel veel boeken over hekserij uitgegeven. Gardner brak het ijs door er openlijk over te schrijven op een niet-fictieve wijze. Hij heeft er vanuit diverse stromingen heel wat negatieve respons op gekregen aangezien hij diverse geheimhoudingsplichten heeft doorbroken. Openlijke kennisgeving van rituelen en gebruiken was niet wat ze wilden. Er was -en is- immers niet voor niets een geheimhoudingsplicht.
Gardner is ook degene geweest die het Boek of Shadows, zoals we dat nu kennen en door velen aangehouden word, heeft geïntroduceerd.

Schrijven is gemak

Schrijvend in mijn boek vraag ik me steeds weer af of ik alle spreuken en rituelen niet beter kan gaan memoriseren en onthouden dan ze op te schrijven. Schrijven is zoveel gemakkelijker omdat je het dan niet hoeft te onthouden. Het staat toch op schrift en is er steeds weer bij te pakken als je het nodig hebt.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops, trainingen en 1-op-1 sessies (zowel on- als offline).

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰Ik wil meer gratis tips en weetjes, Lunadea!
Het enige wat je hoeft te doen in jouw mailadres hier invullen. Ik beloof je dat ik je niet meer dan noodzakelijk zal spammen 😉
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

Oeroude feesten

In de tijd van onze voorouders werden seizoenveranderingen uitgebreid gevierd. Zij waren nog voor het overgrote deel...