Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

De beproevingen voor heksen in deze tijd

Datum: 10 / 04 / 2019


Heks+van+de+berkenboom

Ook al worden er tegenwoordig geen heksen meer verbrand, dat betekent nog niet dat het leven gemakkelijk is voor de heksen die nu open zijn over hun heks-zijn, uit de bezemkast stappen.

Verraad door buurtbewoners, gemarteld worden – de 16e eeuw was een gevaarlijke tijd voor iedereen die anders was. Veel christenen geloofden dat heksen een pact hadden gesloten met de duivel waardoor ze over magische krachten bezaten om het menselijk ras te vernietigen. De meesten die werden gebrandmerkt als heksen waren vrouwen, omdat zij als zwakker ras bevattelijker zouden zijn voor de verleidingen van het kwaad. Naargelang de massahysterie opliep door heel Europa, werden er duizenden onschuldige mensen ter dood veroordeeld.

Veroordeling in de 21e eeuw

Tegenwoordig durven velen zich weer trots een heks te noemen, vrouwen maar ook mannen! De meesten volgen een heidense levenswijze, dat al eeuwen voor de komst van Jezus in Europa werd beoefend. Ondanks de rappe religieuze overheersing van religies die Jezus als geestelijk leider zien is de heidense levenswijze nooit helemaal verloren gegaan, maar heeft zich versnipperd in subgroepen, waaronder tegenwoordig wicca en druïdisme vallen.

Het aantal mensen die een heidense levenswijze aanhouden is tegenwoordig groeide. Het precieze aantal is niet bekend, omdat heidendom (en welke sub-stroming dan ook) in veel landen geen erkende religie is, maar geschat wordt dat het wereldwijd om miljoenen gaat. In Amerikaanse studies uit 2015 word de schatting gemaakt dat 0,3% van de Amerikaanse bevolking wicca/heks/heiden zou zijn. Maar die studie kan inmiddels als achterhaald beschouwd worden. Juist na 2015 lijkt de aandacht voor hekserij immens gegroeid te zijn, mede door het vele gebruik van social media zoals Instagram.

Haast iedere heks krijgt er mee te maken

In sommige gevallen zijn de stereotype ideeën over heksen waar: spreuken uitspreken en rituelen uitvoeren zijn wel degelijk iets waar iedere heks zich mee bezig houdt. De ceremonieën worden doorgaans buiten uitgevoerd en beginnen met het vormen van een cirkel, een heilige ruimte die gelijkheid en oneindigheid symboliseert. De bezem wordt gebruikt voor zuivering en de ketel voor transformatie. Maar pagans en heksen vervloeken niet en eren liever de magie van de natuurlijke wereld.

Ondanks dat heksen in onze westerse wereld niet meer ter dood worden veroordeeld voor hun magische vermogens, krijgen velen alsnog te maken met vooroordelen. In mijn rol als lerares voor andere heksen worden me soms verhalen verteld waarbij maar al te duidelijk wordt dat heksen nog niet helemaal vrij kunnen zijn over hun heks-zijn.
Zo ken ik heksen die hun hekserij geheim houden voor hun partner of familie omdat ze anders verstoten zouden worden. Ik ken heksen die hun heks-zijn geheim houden voor buren, omdat ze anders zouden moeten verhuizen. Ik ken heksen die zijn bespuugd. Heksen die elke week bezoek krijgen van Jehova’s getuigen omdat bekend is dat ze heksen zijn. Heksen die uitgescholden zijn…
Zelf heb ik er ook mee te maken gehad. Toen mijn website nog maar pas online was kreeg ik heel veel e-mails van christenen die me vertelden dat ik bezeten was door de duivel. Bij een bijeenkomst werd ik een keer opgewacht door een groep mensen die wilden voorkomen dat de bijeenkomst zou plaatsvinden omdat het des duivels zou zijn. Er zijn klachten ingestuurd naar de gemeente om mijn open jaarfeestvieringen te voorkomen.

Studies in Groot Brittannië naar vooroordelen, hoe ze ontstaan en hoe ze worden doorverteld, wijzen uit dat veel van de veroordelers vaak niet eens meer christelijk zijn, maar blijven vasthouden aan oude beelden die afkomstig zijn uit een tijd dat vrijwel heel Europa zéér christelijk was. De eeuwenlang durende heksenvervolgingen hebben een beeld over heksen en hekserij geschapen die hardnekkig lang is doorverteld, en dus is gebleven. Het verzonnen beeld om angst te zaaien is overgenomen als waarheid, en dat omkeren zal eveneens eeuwen de tijd nodig hebben.
Men is niet langer meer bang voor de gevolgen van omgaan met een heks, maar de angst voor het onbekende is gebleven. Het geloof in zwarte magie wordt vaak afgewimpeld, maar raakt nog steeds een snaar van angst. Wat nou als het wél waar zou zijn? Toch is de acceptatie van mensen die anders zijn nu groter dan ooit, maar er is nog steeds een kleine minderheid die het niet eens zijn met andersdenkenden en die vormen een probleem voor elke liberale multiculturele maatschappij.

Het beeld veranderen


Moderne heks

Om het beeld te laten veranderen zullen boeken, scholen en media hard hun best moeten doen om het oude heks-beeld te veranderen. De huidige spanningen rondom hekserij zijn veroorzaakt door moderne verkeerde journalistieke verslagleggingen.
Tot aan de jaren ‘90 waren er een heleboel kranten en tijdschriften die heksen als vijanden portretteerden, met artikelen waarin onwaarheid op onwaarheid werd gepubliceerd. Interviews werden verzonnen en er werden stiekem foto’s gemaakt bij privérituelen die in nudistengemeenschappen werden gehouden. Wat in de jaren ‘70 niet zo heel vreemd was. Maar zo werd het sprookjesbeeld van naakte heksen die naar een sabbat gingen bevestigd.
Ondanks dat de media tegenwoordig véél beter is ingelezen, is het met name aan onderwijzers en leraren om het beeld van de sprookjesheks te weerleggen. Mensen zijn niet zomaar slecht van hart, maar vooral slecht geïnformeerd. Bij het onderwijs over de verschillende religies die er zijn zou paganisme bijvoorbeeld een plek moeten krijgen. En wanneer er foutieve informatie opduikt, zoals bijvoorbeeld in Disneyfilms, zou het mooi zijn als ouders en onderwijzers kinderen uitleggen dat dat niet het beeld is van hoe heksen zich in het echt gedragen zodat er een beter begrip komt voor wat hekserij dan wél is. Zo kan het beeld van de heks met de wrat op de neus, zwarte gewaden en een bezem langzaam worden verdreven. We krijgen dat beeld dimmers al van jongs af aan voorgeschoteld.

Maar er zijn nog meer gevechten om te winnen. Zo worden heiden niet genoemd als religie. Je word simpelweg geclassificeerd als ‘anders’. Het gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld een paganistische huwelijksceremonie niet als wettelijk huwelijk wordt gezien. Echter, een huwelijk in de Kerk wordt evenmin als wettelijk huwelijk gezien. Om te trouwen moet er ten allen tijden een door de wet beëdigd trouwambtenaar aanwezig zijn. Om dat probleem op te lossen zijn er steeds meer heksen die zich tot trouwambtenaar laten omscholen en op die manier een handfasting mét wettelijk huwelijksceremonie kunnen uitvoeren.

Om het beeld over hekserij te veranderen voor hedendaagse heksen zal er maatschappelijke acceptatie moeten komen, maar daar kan heel veel tijd overheen gaan. Als mensen hun vooroordelen kunnen loslaten en simpelweg kijken naar wat heksen en pagans doen, hoe zijn samenwerken met de natuur en proberen om een beter leven te scheppen voor iedereen zal er al heel veel veranderen. Voor iedereen!

Vooroordelen… ik houd er niet van maar heb er mijn missie van gemaakt om zonder oordeel naar en over anderen te leven! Moeilijk, want het is zó mens-eigen om gelijk te oordelen. Maar als ik wil dat vooroordelen worden omgebogen naar een reëel beeld, zal ik zelf ook het goede voorbeeld moeten geven!

 


Ik ben Lunadea

Over de auteur: Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van <<workshops & trainingen>>.✰

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je uit voor mijn <<Facebook Community>>

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

De god in hekserij

Religie is een delicate kwestie om over te discussiëren. Iedereen heeft er wel een mening of een standpunt over, of je...

Mijn boeklancering!

Wat heb ik lang uitgekeken naar deze datum!Na maanden schrijven, redigeren en wachten was het eindelijk zover, en ging...