Meer leren over Hekserij? Ontdek mijn gratis trainingen →

Krachtdieren

Datum: 04 / 12 / 2014

Je rijdt in je auto en er vliegt een havik voor je uit. De kraai in de boom als je ’s ochtends het huis uit stapt lijkt je recht in de ogen te kijken. Je droomt van een leeuw die je aanvalt. In je meditatie zie je jezelf in een prachtige vlinder veranderen. Elke keer dat je buiten loopt verschijnt hetzelfde dier. Ergens weet je dat deze ontmoetingen iets te betekenen hebben, maar hoe kun je die betekenis echt gaan begrijpen?

De natuur spreekt

Vroegere sjamanen waren mystici, tovenaars en wetenschappers. Ze waren vaak in de natuur en bestudeerden dieren. Zo konden ze de kracht van dieren in zichzelf sterker maken en hun boodschappen nauwkeuriger interpreteren. Tegenwoordig kunnen we dat zelf doen, maar daarvoor moeten we leren om dieren en de natuur op een nieuwe manier te ervaren.

De natuur is de krachtigste plek op aarde voor magie en spiritualiteit. Zij is de bron van oerenergieën en grote geesten. In de natuur vind je de meeste levenslessen en de meeste antwoorden over het leven. Je kunt er dingen leren over leven, dood en wedergeboorte. Er zijn lessen in creativiteit en in het ontwikkelen van vaardigheden om te overleven die je op onze moderne wereld kunt toepassen. De natuur onthult je hoe je problemen kunt oplossen en hoe je taken kunt volbrengen die ondoenlijk lijken. Door de natuur leren we respect en koestering, en leren we op onze waarnemingen te vertrouwen. Zij herinnert ons aan onze belangrijkste mogelijkheden. De natuur spreekt voortdurend tot ons. Het probleem is dat de meeste mensen zijn vergeten hoe ze moeten luisteren. We hebben onszelf afgescheiden van de natuur. Die bestudeer je van een afstand of alleen uit boeken. Vaak wordt de natuur uitgebuit en denken mensen dat zij, behalve als recreatiegebied, weinig betekenis heeft voor de moderne wereld. Wij zijn echter een onderdeel van de natuur. Alles wat in de wereld van de natuur gebeurt, heeft zijn weerslag op ons, en alles wat met ons gebeurt, heeft zijn weerslag op de wereld van de natuur. Hoezeer we onszelf ook in de beschaving hullen, we zullen altijd deel uitmaken van de natuur!

De magie van het bos

De fluistering van totems

Een totem is een voorwerp, een wezen of een dier uit de natuur waarmee we ons nauw verbonden voelen. De bijzonderheden en de energie ervan zijn op een of andere manier aan ons leven gerelateerd. Sommige totems weerspiegelen energieën die slechts korte tijd werkzaam zijn. Andere totems blijven bij ons vanaf onze geboorte, tot de dood en daarna. Het zijn symbolen en krachten voor integratie, expressie en transformatie. Een totem is iets uit de wereld van de natuur dat voor ons betekenis heeft. Dat kan van alles zijn: een steen, een boom, een bloem, een landschap of een dier. Bomen kunnen fluisteren en stenen kunnen spreken.

In deze blog ga ik verder in op totemdieren en dierenboodschappers. Wel moeten we onthouden dat boodschappers van de geest niet altijd via het dierenrijk komen. Van alle typen totems zijn beelden van en ontmoetingen met dieren vaak de meest steekhoudende wegwijzers in ons leven. Totemdieren zijn boodschappers die ons iets meedelen over ons leven en over onszelf. Soms is het moeilijk om de betekenis van de boodschappen die ze brengen te ontdekken. Het lijdt echter geen twijfel dat door ontmoetingen met dieren een fundamenteel deel van onze verbeelding wordt gestimuleerd – of dat nu in een droom, tijdens waakbewustzijn of in meditatie is. Deze ontmoetingen bevrijden het denken en openen ons voor mogelijkheden die buiten onze dagelijkse routine vallen. Er zijn vijf hoofdtypen totems. Die hebben we waarschijnlijk allemaal. Afhankelijk van de traditie is er wat variatie en sommige rollen overlappen met elkaar. Een krachtdier kan bijvoorbeeld ook een beschermer en een boodschapper zijn. Ook kunnen we in elk van deze categorieën een verschillend dier hebben.

Beschermers en boodschappers uit het dierenrijk

Boodschappers zijn vaak dieren die in ons leven verschijnen om ons tot gids te dienen. Ze geven ons richting in situaties, keuzes, beslissingen en activiteiten waarbij we betrokken zijn. Ze zijn vaak maar tijdelijk aanwezig. Wanneer we hun kenmerken en gedrag bestuderen, levert dat ons aanwijzingen en inzichten op over de manier waarop we in bepaalde situaties moeten handelen en ons moeten gedragen. Wanneer we een probleem hebben, kunnen we vaak een antwoord vinden door eerst om leiding te vragen en dan een wandeling in de natuur te gaan maken.

Krachttotems zijn dieren die ons hele leven of een groot deel van ons leven bij ons zijn. Het zijn boodschappers, beschermers, leraren en genezers. De verschillende tradities zijn het er niet over eens hoeveel krachtdieren we hebben. Dat kan variëren. Elk dier werkt en helpt ons op verschillende gebieden in ons leven. Beschermers zijn vaak krachtdieren, maar deze dieren geven ons extra kracht en energie vaak zonder dat we dat op het moment zelf beseffen. Ze waarschuwen ons voor tegenslag. Ook verschijnen ze vaak in dromen over conflicten. Zo laten ze ons weten welke kwaliteiten we moeten aanspreken om met de conflicten in ons leven om te gaan. Veel mensen nemen ten onrechte aan dat beschermers altijd grote en woeste dieren zijn. Dat kan het geval zijn. Ieder dier heeft echter zijn eigen unieke verdedigingsstrategieën en vermogens.

Begeleiding tussen de werelden

Alle dieren die tot ons komen zijn leraren. Ze leren ons over onze eigen mogelijkheden, over energieën die in ons leven spelen en over ons spirituele pad in dit leven. We kunnen van elk dier iets leren, maar de dieren die regelmatig verschijnen hebben ons iets speciaals te leren. Ze dienen ook als spirituele gidsen. Ze leiden ons en helpen ons bij heilige zoektochten en reizen. Vaak zijn dieren die regelmatig in onze dromen verschijnen totems die ons iets te leren hebben. Ze kunnen ons de droomwereld en de onderwereld binnenleiden en ons eruit halen. Kijk maar eens naar de dieren die in dezelfde omgeving leven als jijzelf. Deze dieren doen dat over het algemeen met veel succes. Zij kunnen ons leren succesvoller in diezelfde omgeving te leven – of dat nu thuis, op het werk, op school of in een ander soort omgeving is.

Voor elke fase een dier

Tot welke dieren voelde je je als kind het meest aangetrokken? Voor welke dieren had je de meeste belangstelling? Welke dieren vind je juist op dit moment aantrekkelijk of fascinerend? In elke fase van je leven krijg je een ander krachtdier. Er komen nieuwe boodschappers bij en anderen doen een stapje opzij. Geen enkel dier kan alles voor ons zijn. Wel zijn er altijd één of twee dieren waar we naartoe kunnen voor leiding. Zij sturen ons dan vaak het dier dat ons op dat moment duidelijker en beter kan helpen.

Starten met hekserij

Iedere traditie erkent dat de droomwereld net zo echt en belangrijk is als onze waakwereld. Ontmoetingen met dieren in dromen moeten net zo worden behandeld als een ongewone ontmoeting met een dier in wakende toestand. We zijn niet beperkt tot geografische grenzen, wat ieder dier ter wereld tot een mogelijke totem maakt. Het leuke van droomdieren is dat de andere elementen in de droom (wie zit er nog meer in, waar vindt het plaats) ons aanwijzingen geven over waar we energieën en de wijsheid van dit dier in onze wakende leven moeten toepassen.

Denk ook klein!

Natuurlijk wensen de meeste mensen zich een groot, krachtig dier als krachtdier, zoals een wolf, een beer of een adelaar. Maar het zijn meestal de kleinere dieren die als grote krachtdieren naar voren komen. Wees dus niet bang voor het idee dat je eigen krachtdier een muis of een mier kan zijn. Als je dit niet wil inzien, onthoud je je misschien van een grote kracht en leg je jezelf grenzen op.

Link-in-bio-lunadea

Over de auteur

Lunadea – Heks en schrijfster

Hoi, ik ben Lunadea en mijn grootste passie is het delen van kennis over hekserij, zodat ik heksen help om met meer vertrouwen, zelfstandig hun weg te vinden op hun eigen heksenpad.

✰ Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van online en offline workshops en trainingen. ✰

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

De god in hekserij

Religie is een delicate kwestie om over te discussiëren. Iedereen heeft er wel een mening of een standpunt over, of je...