Programma Heksfest - 3 maart 2019

Lezing door Camile Smeets - De Magie van MaanCirkels

camile.png

Camile Smeets is beeldend kunstenaar maar ook een creatief soulworker, vrouw, partner, moeder en maanzuster. Sinds zij moeder is geworden merkte zij dat ze het miste om maandelijks met een vrouwencirkel bijeen te komen en te delen. Creativiteit en innerlijke groei lopen als een rode draad door haar leven, wat ook in de MaanCirkels terug komt. Zij heeft een methode ontwikkeld waardoor iedere vrouw een eigen MaanCirkel kan draaien.
Kom alles te weten over dit oeroude fenomeen van besloten vrouwencirkels! Wat het inhoudt, waarom dit helend is, voor jou maar ook voor de wereld, welke processen er plaatsvinden, welke structuur er is, hoe je een Heilige Ruimte creëert en contact maakt met de Grote Oer-Maancirkel. Na afloop weet je hoe jij een MaanCirkel op kunt starten en draaiende houdt.
Website en meer over Camile Smeets: www.moonsisters.nl

Workshop door Lianne Sála: werken met Heksenstenen

heksenstenen1.jpg

Hagstones of ook wel heksenstenen, wensstenen en Odinstenen, allemaal namen voor hetzelfde mooie natuurfenomeen: stenen met een natuurlijk gat erin. Een gat geslepen door de elementen maar vooral door water. Water dat zich in eeuwen en eeuwen langzaam een weg heeft gebaand door de zachtere delen van de steen heen. Hagstones zijn omgeven door mythes, bijgeloof en zijn zeer geliefde stenen van, zoals de Nederlandse naam al doet vermoeden, heksen. Menig heks werkt met hagstones om de bijzondere en uiteenlopende magische toepassingen die ze bieden. In deze workshop behandelen we wat theorie maar gaan we ook praktisch aan de slag. Ik heb genoeg stenen bij me om mee te werken!
Website en meer informatie: Het Heidehof


Lezing door Mirjam van Het Vrouwenrad: Oeroude vrouwelijke tradities

volva.jpg

Onze westerse cultuur staat bol van de kerkelijke en andere spirituele tradities; soms uit het oosten, soms christelijk, soms protestants of katholiek, soms pre-christelijk, keltisch of germaans. Binnen deze tradities speelt het mannelijke een grote rol, het waren de mannen die geschiedenis schreven en verre reizen ondernamen en de kunstgeschiedenis- en filosofieboeken ingingen, (op een enkele vrouw na natuurlijk!). Het pre-Christelijke, heidens verleden, heeft een kleurrijk scala aan tradities zoals de mannenbonden zoals we die nu nog zien in de vorm van Sunderklazen en bijvoorveeld de krijgerscultuur en de rituelen die daarbij horen. Maar wat deden de vrouwen? Onlangs ontstond er veel ophef over vrouwelijke krijgsters uit de vikingtijd, en natuurlijk is Lagertha een hele stoere dame, maar, de gewone vrouw, welke tradities volgde zij? Wat was haar rol in de maatschappij en dan met name haar SPIRITUELE rol en hoe zien of vinden we hier nog sporen van terug in onze hedendaagse tijd? We gaan met deze lezing langs een vrouwelijke tijdlijn lopen om te ontdekken wat onze vrouwelijke traditionele wortels zijn. We leren over spinnen en weven, over orakelrituelen, over bronnen en putten, over Moedernacht en over de voorouders, over de verbinding met de Maan en over ritueel broodbakken, zingen, dansen, kledij en pottenbakken. We leren dat vrouwen in de geschiedenis wel degelijk een grote rol speelden in het religieus leven, als priesteres, als voorouder, als clanmoeder, als schutsgodinnen en beschermsters, als voedster en orakel en als wijze vrouw die om raad gevraagd werd.... Wandel je met me mee langs de vrouwenlijn?
Website en meer informatie over Mirjam: www.hetvrouwenrad.com

Lezing door Lunadea: hekserij en de veranderingen door de eeuwen heen

Lunadea.JPG

De traditionele hekserij die we tegenwoordig beoefenen, is een moderne interpretatie van de oude gebruiken, je hoeft je er geen illusie van te maken dat het nog exact hetzelfde zou zijn als de oer-hekserij van vóór de Christelijke overheersing. Veel gebruiken hebben de tand des tijds niet doorstaan. Ze zijn verloren gegaan, vergeten of grotendeels veranderd. Want hoe vaker je iets doorverteld, hoe meer het wordt veranderd. Zo gaat dat met mondelinge overleveringen. En toen in de jaren '50 van de vorige eeuw de moderne hekserij in opkomst kwam, veranderde de hekserij helemáál!

Vanaf de eeuwwisseling veranderde er wederom veel in de moderne hekserij. Voorheen was er qua hekserij eigenlijk alleen wicca, in een aantal varianten in stromingen, maar tegenwoordig wordt de wens steeds groter om de invulling van hekserij traditioneler te maken. Daarbij word gekeken naar oude tradities, die vaak land- of streekgebonden zijn. Zo is de traditionele hekserij hier in Nederland weer anders dan de traditionele hekserij in Wales, Cornwal, Schotland of Amerika.

In deze lezing vertelt Lunadea hoe hekserij is veranderd en wat we daarvan kunnen leren.

Lezing door Ingrid Cramer: Stadshekserij

Haagse heks Ingrid

Haagse heks Ingrid

Je moet het bos in voor een ritueel, je moet iets in stromend water gooien, je hebt kruiden nodig, die je moet gaan plukken bij een bepaalde maan, Je moet je gebruikte spullen offeren onder een heilige eik, op tekens in de natuur letten, met de seizoenen mee bewegen enz enz………En jij hebt zoiets van #HOEDAN?

Ik ga jullie vertellen over hoe ik het doe midden in Den Haag. Het wordt leuk!

Daarnaast heb ik een plekje op Heksfest waar ik zal voorspellen, met het Keltisch orakel of met de Oghambomen. En natuurlijk kan Tarot ook altijd. En er zijn bij mij ook wat magische spulletjes te koop die handig zijn voor de stadsheks.

Ingrid Cramer - The Pagan Lady - Haagse Stadsheks

Heksenlader maken

Heksenlader maken

Workshop door Chantal Creemer: Heksenladder maken

Een heksenladder maken is oude volksmagie. Chantal zal de deelnemers leren hoe je deze bekende maar zeer krachtige tool kunt maken en gebruiken.
Je gaat onder leiding van Chantal aan de slag met het maken van je eigen basis-heksenladder.

Bij het maken van heksenladders maak je gebruik van van draden, knopen en een oude Engelse spreuk, die Chantal jullie gaat leren.
"Heksenladders kun je maken voor iedere zuivere en positieve intentie. Denk bijvoorbeeld aan een heksenladder voor bescherming, liefde, vrede, of gezondheid. Heksenladders kun je maken in verschillende variaties en voor ieder doel. De intentie waarvoor je de heksenladder maakt sla je als het ware op in de knopen." legt Chantal uit.

Dus wil je meer leren over deze magische, oude, traditionele talismans, zorg dan dat je bij deze workshop bent!

Lezing door Victoria Manzon: het verschil tussen hoodoo, voodoo en santeria

Workshop door Linda Zonderwijk: dromenvanger maken