Levensvragen

Digi-heksen bestaan!

"Ik ben wèl een heks." zei ik ruim twee jaar geleden tegen de man die ik net had leren kennen. Ik zag een mengeling van emoties over zijn gezicht trekken; zijn mond lachte, zijn wenkbrauwen stonden in een vragende positie en zijn ogen schitterden van nieuwsgierigheid. Hij wist zich na deze mededeling duidelijk geen houding te geven en dus stak ik maar van wal met mijn uitleg dat hekserij voor mij een levenswijze is die heel veel voor me betekent, dat ik al jaren een website bijhield en veel mee bezig was, jaarfeesten organiseerde, hogepriesteres ben van een eigen coven en ik van plan was om ook workshops te gaan geven en er mijn werk van te maken.

Levensvragen

levensvragen.png

Het weekend staat voor de deur en de 'fijn weekend-berichtjes' vliegen over en weer. Weekenden zijn voor velen de twee dagen dat je even niet hoeft te werken en tijd voor jezelf en je gezin hebt. Echter moest er vroeger ook vaak gewoon op zaterdag worden gewerkt en was alleen de zondag, de heilige dag dat men naar de kerk ging, de enige vrije dag in de week. Nu moet je er niet meer aan denken! Zes dagen werken en dan niet van 9 tot 5, maar van 7 tot 7! Dat waren nog eens tijden. Bikkels waren we toen.

De drang naar vrije tijd

Maar tijden veranderen en men wil steeds meer vrije tijd. Zijn we enkel op aarde om te werken? Nee, dat lijkt me niet, maar waarom we er dan wél zijn, is nog steeds het grootste raadsel dat bestaat. Hét raadsel waar nog geen duidelijk antwoord op gevonden is. Willen we het antwoord wel weten? Waarom zou je stil staan bij zulke ingewikkelde vragen als de tijd toch blijft doortikken?

Wat is nuttig?

Weer 5 minuten tijd verdaan aan niets doen. In die 5 minuten had ik al lang dit stukje af kunnen hebben, de kat kunnen aaien, bij kunnen lezen op diverse blogs... Maar ook dat is niet nuttig.
Dan is het nuttiger om iemand te helpen, een luisterend oor te zijn, een schouder om op uit te huilen, een hart onder de riem te zijn. Maar dat zijn idealen die niet haalbaar zijn als er niemand is om voor te zijn. Bovendien wìl de kat graag geaaid worden, en schrijven anderen om gelezen te worden. Dus vanuit dát perspectief wordt de tijd die je daar aan besteedt niet verdaan.

Werken of leven

Werken om te leven of leven om te werken is net zo'n vraag als de bestaanskwestie. Het is een dualiteit die zichzelf staande houdt. Het een kan inmiddels niet meer zonder het ander. Zou de wereld nog zonder de mensheid kunnen?

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops, trainingen en 1-op-1 sessies (zowel on- als offline).

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰

Luisteren naar de stilte

Soms moet je gewoon even zwijgen.png

Het is 7 uur 's ochtends en ik ben net wakker. Gelijk schieten er allerlei gedachten door mijn hoofd: afspraken die ik niet moet vergeten, dingen die ik vandaag moet en wil doen, het verhaal van het boek dat ik aan het lezen ben, flarden van dromen, enz. Tussendoor schiet me een oefening te binnen die ik ooit eens heb gedaan: luisteren naar de stilte.

Al die geluiden!

Op mijn rug liggend begin ik te luisteren. Eerst dichterbij en dan steeds verder weg.
Ik hoor mijn kussen kraken en de verwarming tikken. Dan hoor ik de kat van de vensterbank springen, de ventilator van de badkamer, de koelkast aanslaan en de buurvrouw lopen.
Buiten fluiten vogels, waait het en hoor ik auto's en een bus rijden, de trein komt langs, ik hoor het belletje van een tram, er loopt iemand langs en ik hoor een kind huilen. Een vliegtuig vliegt over, meeuwen krijsen...

Kennen we nog èchte stilte?

En dat noemen we nog steeds stilte? Kennen we nog echte stilte? Vraag ik me af.
Ik stel mij een bergwijde voor. Helder groen gras en... fluitende vogels, ruisend gras en de wind die zachtjes fluit.
Nee, echte stilte bestaat niet.

The Cure

Ik sta op en met een druk op de knop wordt mijn stilte verbroken. Uit de luidsprekers klinken de bekende tonen van The Cure. Heerlijke muziek om mee wakker te worden. Want stilte is fijn, maar muziek ook.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops en trainingen.

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰

Het hallelujagevoel

Het valt me op dat er in de heidense cultuur geen "halleluja-gevoel" aanwezig is, en dat degenen die het wel hebben vreemd aangekeken worden als "zweverig new-age gedrocht". Feitelijk houdt het in dat je cruciale ervaringen met niemand kunt delen, zeker niet als er in je omgeving geen medeheidenen of heksen zijn die je persoonlijk heel goed kent. Of is het aantal mensen dat van vreugde wordt gevuld bij bepaalde spirituele ervaringen echt op één hand te tellen?

Spiritueel zweverig

Hekserij_.png

'Ben jij ook spiritueel?' wordt er vaak gevraagd als men er achter komt dat ik mezelf een heks noem. Blijkbaar gaat spiritualiteit en heks-zijn in de opinie van velen niet helemaal samen terwijl in werkelijkheid de meeste heksen heel spiritueel zijn. Daarentegen zijn de meeste spirituele mensen geen heks.

Spiritualiteit is - net zoals hekserij - een mindset, een levenswijze, het gevoel meer te ervaren dan anderen. Leven volgens je gevoel en intuïtie. Dat spiritualiteit vandaag de dag een zweverig imago heeft gekregen heeft alles te maken met de nuchterheid en zakelijkheid van de maatschappij. Spiritualiteit heeft haast geen plek in onze maatschappij en waar het wèl een plek heeft wordt het anders genoemd om vooral maar niet het zweverige imago opgeplakt te krijgen. Intuïtief, back to nature, zingeving zijn termen die je de laatste tijd veel hoort.

'Jij bent niet zweverig dus ook niet spiritueel' zei iemand tegen me. Ten eerste heeft ze daarin geen gelijk; ik ben wel degelijk spiritueel. Haar opmerking heeft me aan het denken gezet. De term zweverig wordt gegeven aan alles dat te maken heeft met een hang naar iets onverklaarbaars, innerlijke kracht, een geloof in méér dan wat we kunnen zien en bevatten. Is dat waarom het angstvallig wordt weggehoond als zweverig? Angst voor het onbekende kan diep zitten en spiritualiteit zet juist aan tot het onderzoeken van jezelf. Dat brengt nogal wat teweeg en als je daar niet tegenop gewassen bent is het gemakkelijker om het weg te honen en je ervoor om te draaien. Tegelijkertijd betekent het dat wanneer je spiritueel bent aangelegd, je niet binnen de maatschappelijk verantwoorde normen valt. Nuchterheid en aardsheid zijn dat wèl waardoor spiritualiteit in context met die twee eigenschappen eerder een contradictie lijkt.
Het is een opvatting die kant nog wal raakt. Want ieder mens is anders. Het zijn ongefundeerde aannames die geënt zijn op algehele misvattingen en heersende vooroordelen die afkomstig zijn uit de zeventiger jaren waarin hippies in bloemetjesbroeken zweverig op de Amsterdamse Dam zaten te zitten. Of... wacht eens even... ook dat is een vooroordeel en een aanname.

Het is heel moeilijk om niet in hokjes te denken! Hokjes en kaders zijn zo gemakkelijk om het leven begrijpelijk te maken. Het wordt ons al geleerd vanaf de kleuterschool: loop maar mee met de rest, dan maak je het jezelf niet zo moeilijk en wordt je geaccepteerd. Daarmee beperk je de persoonlijke ontwikkeling en de vrije geest en juist die vrije geest is gekoppeld aan intuïtie en spiritualiteit. Bij de een meer dan bij de ander, maar zo zijn we allemaal uniek. De een is ook beter ontwikkeld in sport dan de ander en de ander is weer beter in talen dan de een.
Wat betreft spiritualiteit en zweverigheid maakt het me niet uit of ik als zweverige of als nuchtere heks wordt bestempeld. En maakt het me ook niet uit dat spiritualiteit tegenwoordig wordt bestempeld als zingeving. Het is sowieso fijn dat daarvoor plek en ruimte is, zweverig of niet. Het zijn vooral de vooroordelen en de aannames waartegen ik iets heb. Als we allemaal zouden proberen om niet meer in hokjes en vooroordelen te denken, zou de wereld een stuk vrijer zijn. Niet alleen voor anderen maar ook voor jezelf!

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops en trainingen.

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰

Ik wil meer gratis tips en weetjes, Lunadea!
Het enige wat je hoeft te doen in jouw mailadres hier invullen. Ik beloof je dat ik je niet meer dan noodzakelijk zal spammen ;)
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.