Traditionele hekserij

Wat is hekserij?

Hekserij is een natuurreligie. Dat houdt in dat degenen die zich bezighouden met hekserij geloven dat de natuur en alles dat daaruit voortkomt bezield is en uit energie bestaat. Niet alleen mensen en dieren, maar ook planten en bloemen, de grond, bergen, rivieren, de lucht… Eigenlijk alles bestaat uit energie en stamt af van dezelfde bron. Dat is geen nieuwe theorie. In het hindoeïsme spreekt men van akasha; het principe waarbij de natuur uit vier elementen is geschapen: water, vuur, aarde en lucht.

De voorspellende kracht van de natuur

Natuurmagie heeft vele aspecten. Er is geen eenduidig antwoord op wat natuurmagie precies is. Het is kortweg gezegd 'het gebruik maken van de natuurlijke krachten om noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen'. Precies dezelfde omschrijving als wat gewone magie inhoudt, alleen ligt bij natuurmagie de nadruk meer op de natuurlijke krachten

Traditionele Hekserij vs Moderne Hekserij

Traditionele hekserij heet ‘traditioneel’, niet omdat traditionele heksen zich vasthouden aan tradities en vaste gebruiken maar omdat tradities en gebruiken van weleer worden toegevoegd aan de hekserij die ze kennen. Toch is de term traditionele hekserij dubieus. Er zijn nog maar weinig heksenstromingen die ècht traditioneel zijn en niet zijn beïnvloedt door moderne hekserij.