Magie

Natuurwezens

Natuurwezens zijn wezens die leven in de natuur; op, in of boven de aarde. Vaak leven ze op begroeide plekken met een bepaalde trillingsniveau. Dat kan te maken hebben met de beplanting, een wateradrer, de bodem, de kosmos, of een bepaald menselijk handelen, alhoewel afwezigheid van mensen vaak een pre is voor natuurwezens om ergens te wonen. Een voorbeeld is Challice Garden in Glastonbury. Daar tref je vrijwel geen natuurwezens op horizontaal vlak aan, wel erboven en eronder.

Rituelen en Spreuken

magie is simpel.png

Op haast elke site over hekserij of Wicca staan spreuken en rituelen en met name hoe je de cirkel moet openen, trekken en weer sluiten, zelfinitiatierituelen, etc. Daar wil ik op mijn site niet in meegaan.
Je zult hier dus geen spreuken en rituelen vinden omdat ik van mening ben dat rituelen en spreuken vanuit je hart moeten komen, dat je ze dus zelf moet schrijven en niet van internet uitprinten of uit boeken overschrijven. Door ze niet zelf te maken maar de makkelijke weg te kiezen zit je eigen energie en kracht er niet in en kan de werking van de spreuk of het ritueel ook minder kracht bevatten.
Minder ja, want wanneer je volledig achter de visie van die andere schrijver staat en je gelooft in het ritueel dat je uitvoert kan een uitgeprint of overgenomen ritueel net zoveel kracht bezitten als de schrijver ervan bedoeld had. En dat is ook het griezelige aan het feit dat er zo ongelofelijk veel spreuken en rituelen op internet te vinden zijn. Daarom doe ik daar niet aan mee en zal ik op mijn website geen stap-voor-stap spreuken en rituelen opnemen, behalve mijn ervaringen.

Het dagelijkse ritueel

Veel mensen doen onbewust al rituelen. Is je vaste dagritme geen ritueel? Of het uitblazen van de verjaardagskaarsjes, het jaarlijkse familiediner, het pakjes uitpakken met Sinterklaas? Rituelen zijn ritmes in het leven die altijd op min of meer dezelfde manier gaan.
Je hoeft geen grote rituelen uit te voeren om de god en godin te eren. Sommige heksen denken dat je als heks elke dag een uitgebreid ritueel moet doen maar daar zou ik zelf het geduld niet voor kunnen opbrengen, en de tijd niet voor kunnen vinden. Zoals ik al zei; iets simpels kan al een ritueel op zich zijn. Het aansteken van een kaarsje op mijn altaar bijvoorbeeld is voor mij al een rituele handeling. Of het begroeten van de dag wanneer ik opsta en de gordijnen open doe, het bedanken van de godin voor de dag die geweest is wanneer ik ga slapen, dat soort dingen zijn voor mij al een ritueel en daar hoef ik geen ingewikkelde poespas voor te doen, met een cirkel openen en trekken. Want hekserij bestaat niet enkel uit het doen van magie, spreuken en rituelen maar is veel meer een innerlijk gevoel die tot uiting komt in de handelingen die je doet.

Huis- tuin- en keukenmagie

Als ik magie beoefen dan is het vooral kaarsenmagie, natuurmagie, koordenmagie, keukenmagie, gewone huis- tuin- en keukenmagie. Soms breng ik een offer aan de godin, ik sta stil bij de wisselingen van de seizoenen, voel de volle maan. Op die manier beoefen ik mijn magie. Kleine dagelijkse momenten maken dat voor mij elke dag weer wordt benadrukt dat ik een heks en een priesteres ben en dat de wereld is vervult van haar eigen magie. Dit is wat mijn overtuiging en gevoel zo sterk maakt. Alleen omdat al die kleine dingen me er elke dag weer op wijzen dat magie bestaat. Ook zonder grote rituelen en vieringen.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops, trainingen en 1-op-1 sessies (zowel on- als offline).

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰

Ik wil meer gratis tips en weetjes, Lunadea!
Het enige wat je hoeft te doen in jouw mailadres hier invullen. Ik beloof je dat ik je niet meer dan noodzakelijk zal spammen ;)
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.

Klein en groot magisch werk

De 3 vereisten om magie te laten werken zijn_.png

Ik heb al eerder geschreven over klein magisch werk en groot magisch werk. Het verschil moge duidelijk zijn; het een is grootser dan het andere, maar op welke manier kan magisch werk 'groter' zijn dan ander magisch werk?

Klein is magisch maar niet ceremonieel

Klein magisch werk zijn magische werkzaamheden waar niet direct rituele handelingen bij vereist zijn. Klein magisch werk is het bezig zijn met magie, zonder een cirkel te trekken, wachters aan te roepen, etc. Handelingen zoals divinatie, kaarsenmagie, werken met kruiden, keukenmagie. Het zijn alledaagse magische handelingen die niet direct ritueel van aard zijn.
Klein magisch werk kan uiteraard wel worden opgenomen in het geheel van een groot magisch ritueel. Vaak word klein magisch werk als (deel van het) middenstuk van een ritueel uitgevoerd.

Groot is ceremonieel

Groot magisch werk is cirkelwerk, rituelen met alles erop en eraan.
Wanneer je een ritueel uitvoert word dat gezien als groot magisch werk. Je voert meerdere handelingen uit die tesamen één geheel vormen om een doel te bereiken. Dat is groot magisch werk.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops, trainingen en 1-op-1 sessies (zowel on- als offline).

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰

Ik wil meer gratis tips en weetjes, Lunadea!
Het enige wat je hoeft te doen in jouw mailadres hier invullen. Ik beloof je dat ik je niet meer dan noodzakelijk zal spammen ;)
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.

Ethiek in Magie

protection.png

Wanneer je magie gaat gebruiken reist direct de vraag: wanneer kan en mag ik eigenlijk magie gebruiken? Bij het gebruik van magie is een grote rol weggelegd voor de ethische kant, ook wel morele magie genoemd.
Magie mag alleen gebruikt worden voor positieve doeleinden, nooit voor negatieve doeleinden. Het hanteren van magische krachten om ziekte, pijn of de dood te veroorzaken; om andermans bezittingen te vernietigen; of om andere mensen te overheersen is negatieve magie. Dit laatste houdt ook in: iemand dwingen verliefd op je te worden; een huwelijk of een liefdesrelatie kapotmaken; of iemand op andere gedachten brengen of dwingen iets te doen wat hij niet wil.
    Magie is geen open veld waar ego's en egoïstische behoeften in een oogwenk bevredigd kunnen worden. Er liggen allerlei gevaren op de loer voor iemand die met negatieve of zwarte magie werkt. Dit soort magie zal zich waarschijnlijk wel manifesteren, maar de zware schade die je daarmee aanricht is het effect niet waard.

Actie-reactie: wat je uitzendt krijg je terug

Er is een magisch principe dat stelt dat hetgeen je in de magie stopt, precies is wat je ervoor terugkrijgt. Als je heilzame magie uitoefent, krijg je er heelwording voor terug. De negatieve magiër zal alleen maar negatieve magie terugkrijgen. Magie die je voor jezelf beoefent is niet egoïstisch, want je verbetert hierdoor de wereld. Veel mensen schijnen te denken dat het beter is om een formule uit te spreken voor een ander dan voor zichzelf. Alleen als je gezond, gelukkig en financieel in goede doen bent kun je andere mensen helpen, net zoals je eerst van jezelf moet houden voordat je kunt verwachten dat anderen van jou houden.
    Magie die jou wel helpt, maar andere mensen schade toebrengt moet je vermijden, omdat dat niet in overeenstemming is met de magische moraal. Over het algemeen zijn er genoeg manieren om jezelf en je leven te verbeteren zonder anderen kwaad te doen maar probeer voor jezelf te bepalen of het werkelijk noodzakelijk is om magie te bedrijven; in deze dimensie gelden immers de wetten van oorzaak en gevolg. Als je je omgeving door magie onder controle probeert te houden gaan er steeds gevolgen mee gepaard die je niet kan overzien. Magie is vanuit je hart; doe wat je goed acht.

Do no harm but take no shit!

Magie voor anderen heeft 1 regel: als het goed voelt, doe het dan. Als het niet goed voelt; doe het niet! Divinatie is een goede manier om antwoorden te krijgen of je wel- of niet magie moet uitvoeren voor iemand anders. Divinatie stelt ons in staat om op magisch niveau te bepalen of magie noodzakelijk is om de ander te helpen of dat dagelijkse methoden ook volstaan om het doel te bereiken.
    Wanneer je je wel- of niet tot magie wendt kan je alleen zelf inschatten. Als je je in een situatie bevindt waarvoor je magische methoden zou kunnen aanwenden om de situatie te verbeteren zul je voor jezelf de afweging moeten maken -en analyseren- welke opties je hebt zowel qua magisch repertoire als dagelijkse oplossingen. Welke is het meest efficiënt/snel/geschikt en is het de moeite waard (rekening houdend met de kostprijs/inspanning) om magie hierbij te gebruiken?
    Als je je met magie bezighoudt zou je die inschatting moeten kunnen maken, anders zal het resultaat van je bewerkingen dit wel duidelijk maken.

Leren, observeren en keuzes maken

Ik heb eens gehoord dat een echte magiër misschien maar 10 keer in zijn leven magie hoeft te gebruiken. De rest gebeurd vanzelf, of kun je op de normale manier oplossen. Magie is voor het grootste deel afwachten en observeren, en op tijd de dingen doen die je wilt doen. Je zult eerst het proces moeten kennen eer je er iets aan wilt veranderen en het grote voordeel van dat observeren en bestuderen is dat je vaak ontdekt hoe je iets kunt manipuleren langs de gewone weg. Magie is maar zelden nodig, als je het goed bekijkt.

Ethiek is erg persoonlijk. Al is het maar omdat elk mens weer een ander karakter heeft. De één is tevreden met zijn karig loontje, de ander wil graag hogerop. De laatste zal eerder naar magie kunnen grijpen dan de eerste. Het heeft alles te maken met het al of niet accepteren van de huidige situatie. Wat de één verkeerd vind is voor de ander gewoon. Zoals ik al zei: de magische ethiek is persoonlijk. Er zijn geen echte regels voor.

Als traditionele heks leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit oer-wijsheid. Dat doe ik door het geven van workshops, trainingen en 1-op-1 sessies (zowel on- als offline).

Vond je dit interessant? Dan nodig ik je bij deze uit voor mijn Facebook Community

Magische groetjes! Lunadea✰

Ik wil meer gratis tips en weetjes, Lunadea!
Het enige wat je hoeft te doen in jouw mailadres hier invullen. Ik beloof je dat ik je niet meer dan noodzakelijk zal spammen ;)
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.