Heksen

Wat edelstenen níet kunnen

Een vriend van mij heeft een probleem. Het is niet zo'n goede vriend dat ik precies weet wat het probleem is, maar de vriend vond in ieder geval dat er een probleem was. Mogelijk heeft het iets met zijn relatie te maken, want de partner zou eenzelfde soort probleem hebben. Ze hadden ook al een oplossing gevonden voor het probleem: de juiste edelsteen kopen en klaar.

Digi-heksen bestaan!

"Ik ben wèl een heks." zei ik ruim twee jaar geleden tegen de man die ik net had leren kennen. Ik zag een mengeling van emoties over zijn gezicht trekken; zijn mond lachte, zijn wenkbrauwen stonden in een vragende positie en zijn ogen schitterden van nieuwsgierigheid. Hij wist zich na deze mededeling duidelijk geen houding te geven en dus stak ik maar van wal met mijn uitleg dat hekserij voor mij een levenswijze is die heel veel voor me betekent, dat ik al jaren een website bijhield en veel mee bezig was, jaarfeesten organiseerde, hogepriesteres ben van een eigen coven en ik van plan was om ook workshops te gaan geven en er mijn werk van te maken.