Elfen

Natuurwezens

Natuurwezens zijn wezens die leven in de natuur; op, in of boven de aarde. Vaak leven ze op begroeide plekken met een bepaalde trillingsniveau. Dat kan te maken hebben met de beplanting, een wateradrer, de bodem, de kosmos, of een bepaald menselijk handelen, alhoewel afwezigheid van mensen vaak een pre is voor natuurwezens om ergens te wonen. Een voorbeeld is Challice Garden in Glastonbury. Daar tref je vrijwel geen natuurwezens op horizontaal vlak aan, wel erboven en eronder.