Natuurmagie

De voorspellende kracht van de natuur

Natuurmagie heeft vele aspecten. Er is geen eenduidig antwoord op wat natuurmagie precies is. Het is kortweg gezegd 'het gebruik maken van de natuurlijke krachten om noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen'. Precies dezelfde omschrijving als wat gewone magie inhoudt, alleen ligt bij natuurmagie de nadruk meer op de natuurlijke krachten

Natuurwezens

Natuurwezens zijn wezens die leven in de natuur; op, in of boven de aarde. Vaak leven ze op begroeide plekken met een bepaalde trillingsniveau. Dat kan te maken hebben met de beplanting, een wateradrer, de bodem, de kosmos, of een bepaald menselijk handelen, alhoewel afwezigheid van mensen vaak een pre is voor natuurwezens om ergens te wonen. Een voorbeeld is Challice Garden in Glastonbury. Daar tref je vrijwel geen natuurwezens op horizontaal vlak aan, wel erboven en eronder.