Heksenagenda 2019

Heksenagenda voorkant 2019

De nieuwe agenda is er!!

Met deze keer als thema: Rituelen.
Thema? Was dat vorig jaar ook al zo? Nee, maar na een aantal op- en aanmerkingen op de eerste agenda die ik vorig jaar uitbracht, ben ik aan de slag gegaan met de suggesties. Er is dus wel het een en ander veranderd.
Een beetje aangepast, maar weer bomvol informatie, weetjes en rituelen en prachtige illustraties van Annemieke Bouwman.

Kosten (excl. leren agenda omslag!): €13,50

 

Wat staat er in de Heksenagenda?

 

jAARFEESTRITUELEN

Per jaarfeest staat er een simpel ritueel dat je kunt uitvoeren, en informatie over de symboliek van het jaarfeest. De rituelen zijn geen stap voor stap uitleg, maar een suggestie voor wat je passend bij het jaarfeest zou kunnen doen.


mAaNFEESTRITUELEN

Voor elke volle maan staat een uitleg over de diverse maan-namen en een suggestie voor een esbatritueel dat je bij die betreffende volle maan zou kunnen uitvoeren..


extra rituelen per maand

Anders dan in de Heksenagenda 2018 heb ik in de Heksenagenda 2019 rituelen toegevoegd passend bij de symboliek van de maand. Want veel heksen voeren alleen de maan- en jaarfeesten uit maar er kan gedurende de maand nog zoveel meer aan ritueel worden uitgevoerd om met het jaarwiel mee te draaien!


Journalpagina's

De journalpagina's zijn versimpeld, en de bulletjournals zijn eruit gehaald omdat uit onderzoek bleek dat die niet veel werden gebruikt en er behoefte was aan méér notitieruimte.
De bullet-trackers op de weebpagina's zijn ook niet in de editie 2019 opgenomen.


heksenweetjes en quotes

Her en der in de agenda staan weer mooi geillustreerde quotes (quote-teksten afkomstig uit de blogs van Lunadea) en weetjes over magie en hekserij.


Méér notitieruimte

Er werd om méér notitieruimte gevraagd op de weekbladzijden. Alles is een klein beetje omhoog geschoven, en de afscheidingen tussen de dagen zijn dunner, zodat overal meer ruimte is gecreëerd. Verder heb ik ervoor gekozen om minder weetjes en quotes toe te voegen om méér ruimte over te laten voor weekend-notities.


Maanstanden en feestdagen

Bij elke dag staat een maantje met de maanfase voor die specifieke dag. Omdat donkere- en volle maan vaak ritueel worden gevierd, heb ik daarbij de exacte volle/donkere maan toegevoegd.
Gewone Nederlandse feestdagen staan in grijskleur genoemd bij de dag. Bewust iets minder duidelijk, iets minder belangrijk.
Paganistische jaarfeesten zijn donker en groot genoemd, expres extra duidelijk!