Algemene voorwaarden voor de open jaarfeestvieringen

 

  • Lunadea.nl organiseert samen met Loes Sinkeler open jaarfeestvieringen. Daarmee wordt bedoeld: ceremoniële bijeenkomsten waarin door middel van paganistische tradities en gebruiken wordt stilgestaan bij de veranderingen van de seizoenen.
  • Deelname aan (de activiteiten gedurende) de open vieringen geschiedt voor eigen rekening en risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke eigendommen door derden.
  • Tijdens open vieringen worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Tijdens de viering zal worden gevraagd of je wel/niet in beeld wilt. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal.
  • Bij alle activiteiten tijdens open vieringen staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie en vrijwilligers m.b.t veiligheid dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
  • De organisatie laat het drinken van wijn/mede en bier níet toe in verband met het verbod op alcohol dat in het Koogerpark van kracht is.