Leren hoe je de mooiste journal pagina’s maakt? Ontdek de online workshop Magisch Journalen →

Algemene Voorwaarden

Lunadea.nl

Onderstaande Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden als PDF en desgewenst opslaan of afdrukken.

Algemene voorwaarden

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, wordt mijn bedrijf Lunadea bedoeld.

Lunadea is gevestigd in Apeldoorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 581 658 00, waar zij ook geregistreerd staat onder de handelsnamen Earthwyse, Heksfest en Hexcademy.

In dit document lees je onder welke voorwaarden ik mijn diensten lever, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Zijn bepalingen onduidelijk? Neem dan contact met mij op via post@lunadea.nl.

 

Toepasselijkheid van mijn voorwaarden

Voor alle werkzaamheden die ik in opdracht voor jou verricht (onze overeenkomst van opdracht), gelden mijn voorwaarden.

 

Naleving van mijn voorwaarden

Ik heb altijd het recht op de directe en strikte naleving van deze voorwaarden.

 

Onredelijk bezwarende bepaling

Als in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt blijven de overige gelden.

 

Nietigheid bepaling(en)

Als in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen als nietig of onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Wijziging van mijn voorwaarden

Ik kan mijn voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. Ik stel je tot uiterlijk 5 dagen na de wijziging op de hoogte. Bij een wezenlijke wijziging mag jij onze overeenkomst opzeggen. Blijf je daarna van mijn diensten gebruik maken, dan geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de wijziging. Consumenten mogen de overeenkomst bij een wezenlijke wijziging opzeggen.

 

Afwijken van mijn voorwaarden

Ben je het oneens met een bepaling uit mijn voorwaarden en wil je van die bepaling afwijken? Dan kan dat alleen met mijn schriftelijke toestemming.

Bij afwijking van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden blijven de overige bepalingen altijd gelden. Ook geldt dat als één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt door mij zijn toegepast, hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Totstandkoming overeenkomst

Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij, op welke manier dan ook, mijn aanbod hebt aanvaard.

 

Werkzaamheden & uitvoering overeenkomst

Mijn werkzaamheden bestaan uit het doorgeven van kennis over hekserij.

Dit doe ik door middel van workshops, online en offline trainingen, het schrijven van boeken, geven van lezingen, organiseren van workshops en de verkoop van producten (zoals bijvoorbeeld boeken en kaartensets) en diensten via de webshop.

 

Prijzen

De prijzen in zowel mijn aanbod als op de factuur zijn in EURO en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Als er een fout, kennelijke vergissing of verschrijving staat op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot mijn website of factuur, ben ik daar niet aan gebonden.

 

Koop producten

Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via de op de website of de door mij aangegeven wijze.

Het is mogelijk om via mijn webshop diensten en (digitale) producten aan te schaffen. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aankoop van het (digitale) product en/of de dienst. Tenzij anders aangegeven of tenzij dit niet mogelijk is.

Levering

Levering in Nederland vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling. Uitzondering kan zijn als er een feestdag is waardoor verzending door de betreffende bezorgingsdienst in Nederland geen verzending verstrekt en mits alles op voorraad is.

Product (tijdelijk) niet leverbaar

Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn laat ik jou dat zo snel mogelijk weten per e-mail. We kunnen in dat geval overleggen wat te doen.

Verzendkosten

Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, heb ik het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. Bij een teveel aan betaalde verzendkosten krijg je het verschil terug en dat laat ik jou via de mail weten.

Verzekerd verzenden

Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd, ligt het risico van de verzending bij jou, tenzij jij extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending.

Risico zending

Ik doe mijn uiterste best om producten zo goed mogelijk te verpakken. Het kan helaas wel voorkomen dat er iets kapot gaat of beschadigd tijdens het verzenden of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt.

Het risico ligt bij jou, als het pakket onverzekerd laat verzenden. Aangetekend verzenden betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of producten worden nagestuurd.

Retourneren producten

Retour zenden kan als je binnen 14 dagen na levering via een e-mail of via het herroepingsformulier op de website, aangeeft de producten te willen retourneren. Je hebt na het aanmelden van de retourzending nog 14 dagen om de bestelling te retourneren. We spreken in overleg af wanneer en hoe dit gebeurt.

Na ontvangst van het product wordt tot terugbetaling overgegaan.

Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn gebruikt en in volledig originele staat zijn. De verzendkosten en de risico’s bij verzending zijn altijd voor jouw rekening en risico.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door mij geleverde producten en diensten blijven mijn eigendom tot alle door jou verschuldigde bedragen aan mij zijn voldaan, altijd met inachtneming over hetgeen bepaald in de bepaling over mijn intellectueel eigendom.

 

Jaaropleiding (aanvullend)

Je kunt jezelf aanmelden voor de jaaropleiding, door op de website een betaling te doen. Je krijgt dan automatisch toegang tot de digitale leeromgeving waar de eerste les gevolgd kan worden. Elke 1e van de maand komt een nieuwe les online, een jaar lang.

Prijzen

De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de online aanmelding zijn vermeld. In de prijzen zijn de kosten voor de lesstof inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bij aanmelding voor de opleiding via het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast en zij zullen in ieder geval worden aangepast bij wijzigingen van overheidswege.

Toegang

Je houdt toegang tot de online opleiding zolang de online opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven bestaat, waarbij ik garandeer dat de online opleiding na aanmelding minimaal 3 maanden beschikbaar is.

Verder streef ik ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen.

Als ik de materialen ga verwijderen of verhuizen naar een andere URL, laat ik je dit 3 uiterlijk maanden van tevoren weten per e-mail. Je kunt de lesstof dan downloaden of op een andere manier bewaren. Ik verstuur dit bericht altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 Ik heb altijd het recht deelnemers te weigeren om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht als ik dat nodig acht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Annulering

Als er tijdens de overeenkomst zaken zijn die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, zul je mij daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen zodat ik eventueel tijdig de nodige maatregelen kan nemen.

Als je een overeenkomst met mij toch wilt annuleren, kan dit alleen als je overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Reeds betaalde gelden worden bij annulering alleen terugbetaald voor de lessen die nog niet zijn gevolgd.

 Betaling bij termijnen gaat via de op de website aangegeven wijze.

Deelbetaling jaaropleiding

Bij de jaaropleiding heb je de mogelijkheid om in vier termijnen te betalen. Betaling in termijnen gaat automatische incasso. De eerste termijn wordt altijd betaald via PayPal/ Ideal of Bancontant. Die betaling is jouw akkoord om de resterende termijnen via automatische incasso te incasseren.

 Overschrijding betalingstermijn

Als er niet kan worden geïncasseerd, volgt een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Bij overschrijding van die betalingstermijn ben je automatisch in verzuim. Vanaf dat moment mag ik mijn verplichtingen uitstellen tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De regeling mag ik dan bovendien laten vervallen, waardoor het totaalbedrag ineens opeisbaar wordt.

Blijf jij in gebreke, dan mag ik na aanmaning, tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor jouw eigen rekening. Denk aan wettelijke rente, (buiten) gerechtelijke incassokosten en overige (buiten) gerechtelijke incassokosten aan mij verschuldigd.

 Garantie

Ik kan jou geen garantie geven dat de online opleiding te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en telecomfaciliteiten (waaronder internet) die nodig is voor het gebruik.

 

Workshop (aanvullend)

Een workshop gaat alleen door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving ontvang je een bevestiging die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt altijd plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.

Locatie

Ik mag van locatie veranderen als dat om welke reden dan ook nodig blijkt.

Afmelden

Afmelding voor een workshop gaat via een e-mail naar post@lunadea.nl. Bij afmelding gelden de volgende voorwaarden:

  1. bij afmelding tot 7 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug.
  2. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij no-show wordt geen geld teruggeboekt.

Het ticket is overdraagbaar, mits op voorhand gemeld bij en goedgekeurd door mij.

 Annulering/verplaatsing door mij

Ik mag bij onvoldoende deelnemers de workshop annuleren. Mocht een de workshop geen doorgang vinden, dan ontvang je uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht. Ik mag tot 2 weken voor aanvang de datum wijzigen. Je wordt van de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail en je krijgt de mogelijkheid in overleg jouw deelname kosteloos te verplaatsen/annuleren. Ook bij ziekte mag ik de workshop annuleren.

Gevolgen annulering

Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

 Hinder

Als je hinder veroorzaakt voor of tijdens de workshop, dan mag ik jou weigeren of verwijderen (ook in de toekomst). Je krijgt in zo’n geval het betaalde geld niet terug.

 

Surseance & geen medewerking

Bij surseance van betaling aan jouw zijde zijn mijn vorderingen direct opeisbaar. Tot slot geldt dat ook al werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht, ik alsnog het recht heb op betaling van de factuur.

 

Klachten

Als jij een klacht hebt, dan vind ik dat heel vervelend. Een klacht los ik graag samen met jou op. Mail je klacht (duidelijk omschreven) naar post@lunadea.nl zodat ik de klacht kan onderzoeken en ik een passende reactie kan geven.

Klachten dienen wel binnen een redelijke termijn van 14 dagen te worden geuit, later vind ik niet meer redelijk. Een klacht geeft jou tot slot ook niet het recht om betaling uit te stellen.

 

In gebreke stellen

Samen zullen we altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Als nakoming blijvend onmogelijk is, stel je mij eerst schriftelijk in gebreke voor aansprakelijkheid door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming kan ontstaan. Let op: voor de tekortkoming kan ontstaan gun je mij eerst een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

 

Aansprakelijkheid

Ik voer mijn werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen. Maar, ik heb een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Dit betekent dat ik mij tot het uiterste inspan om een goed resultaat te behalen en ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat: aansprakelijkheid ontstaat alleen als ik na de redelijke termijn toerekenbaar tekort blijf schieten.

Dat betekent dat het gebruik van de producten volledig op eigen risico geschiedt. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen van onjuist gebruik door jouzelf, jouw handelen en/of nalaten.

Mijn producten en diensten vervangen in geen geval medische of psychologische hulpverlening. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen proces.

Het ervaren van een negatief gevolg, geeft jou geen recht tot schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie richting mij.

Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade (nooit indirecte schade zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.) als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Als ik al aansprakelijk zou zijn, ben ik beperkt aansprakelijk ter hoogte van het laatste factuurbedrag met een maximum van €1500,00. Beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

 

Vrijwaring

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

Verjaring

Tot slot verjaart iedere vordering en/ of claim richting mij binnen 12 maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.

 

Overmacht

Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding te voldoen door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

internetstoring, virusinfectie, hack, stroomstoring, epidemie, staking, pandemie, diefstal, brand, ziekte van mij, aangescherpte overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden, staking bij derden waarvan ik afhankelijk ben. Maar, ook elke gebeurtenis waardoor nakoming zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

En ook door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer ik altijd zo snel mogelijk op te lossen.

 

Duur overmacht

Voor zolang de overmacht periode duurt, mag ik mijn verplichtingen uitstellen. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen mogen wij beide de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

Gevolgen overmacht

Wij zijn niet verplicht om eventuele schade door de overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten. En voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, deels al verplichtingen ben nagekomen of nog zou kunnen nakomen, heb ik het recht eventueel dat gedeelte te declareren. Jij zult mijn factuur voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

 

Vertrouwelijkheid

Wij spreken vertrouwelijkheid af ten aanzien van vertrouwelijke informatie die wij van elkaar hebben verkregen in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst.

 

Intellectueel eigendom

verstrekte lesstof voor de opleiding, wordt jouw persoonlijk eigendom.

Maar de rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, de lesstof en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding berusten bij mij.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij, is het dus niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de verstrekte lesstof te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Ook de leeromgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder mijn toestemming met derden gedeeld worden. Mocht ik  opmerken dat dit toch gebeurt, dan behoud ik het recht een boete op te leggen, waarbij ik ook het recht behoud om een schadevergoeding te vorderen.

 

Recensie

Ik mag jou vragen een recensie te schrijven die ik (eventueel in aangepaste vorm) kan plaatsen op mijn website en /of mijn social mediakanalen. Op jouw verzoek zal ik die recensie verwijderen.

  

Jouw privacy

Ik verwerk jouw persoonsgegevens in het kader van onze opdracht en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga is op te vragen bij mij of lees het op www.lunadea.nl

 

Bevoegde rechter

Als wij in conflict komen zoek ik graag samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter in Apeldoorn van de Rechtbank Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst en op deze voorwaarden is altijd alleen het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.