Algemene voorwaarden Schriftelijke Jaartraining Hekserij

1. Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar jaartraining@lunadea.nl of via de webwinkel, waarna je informatie en een inschrijfformulier toegestuurd krijgt die je ingevuld en ondertekent retourneert naar Lunadea. Met de inschrijving geef je aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van de schriftelijke Jaartraining Hekserij. Na ontvangst van het formulier en de betaling wordt je inschrijving bevestigd.

2. kosten
Voor de jaartraining per e-mail (zelfstudie) betaal je €300,- per jaar of €75,- per kwartaal.  

3. Pauzeren of beëindigen
Wanneer je er voor kiest om de gehele Jaartraining Hekserij te volgen is dat een overeenkomst voor 13 ma(a)n(d)en. Tussentijds pauzeren om later weer verder te gaan is mogelijk. Onderbreken van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee! Ook verandert het totaal verschuldigde studiegeld niet. Je kunt de schriftelijke jaartraining op ieder moment voortijdig beëindigen door dit per e-mail te melden. Mocht je de (schriftelijke) jaartraining aangevraagd hebben en toch voor de startdatum deze bestelling weer intrekken, staat er een onkostenvergoeding van € 35 euro tegenover! 

4. Portokosten geld alleen voor de schriftelijke versie, per post! ( oude stijl)
De verzendkosten voor toezending van de lesmaterialen zijn voor rekening van Lunadea. Alle postzendingen aan Lunadea dienen voldoende gefrankeerd te zijn.

5. Lesmateriaal
Het lesmateriaal waarvoor betaald is mag je houden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Lunadea. Het is niet toegestaan de lesstof te delen met anderen. Het is de bedoeling dat elke deelnemer zijn/haar studiegeld betaalt. De prijs is daarom laag gehouden; alleen zo blijft het leuk om nieuwe projecten te bedenken en te maken.

6. Klachtenafhandeling
Lunadea heeft alle lessen met hart en ziel gemaakt om er een interessante en leerzame jaartraining van te maken. Mocht er desondanks toch een klacht zijn, meldt dat zo spoedig mogelijk. Dat kan schriftelijk of per email: jaartraining@lunadea.nl. Dan kan er gezocht worden naar een oplossing.

7. Aansprakelijkheid
Lunadea is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. (laat het gerust weten als je denkt een fout te hebben ontdekt) Tevens kan Lunadea nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door deelnemer of enig andere persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de deelnemer betaalde studiegeld.

8. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden met uiterste zorg behandeld. Lunadea verwerk persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en verkoopt deze niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Lunadea gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van deelnemers, toesturen van lesmateriaal en huiswerkbegeleiding.

9. KVK-nummer: 58165800
     BTW-nummer: 188434732B01