Ritueel op maat

Rituelen op maat zijn mogelijk voor veel doeleinden maar worden meestal gebruikt op momenten wanneer het ene deel van het leven word afgesloten en een nieuw deel gestart, hierbij kun je denken aan trouwen/samenleven, scheiding, jubilea, initiatie, sterfgeval, een nieuwe woning, geboorte, verjaardagen, het bereiken van een bepaalde leeftijd of iedere andere toepassing waarvoor jij vind dat je een ritueel zou willen doen maar waarvoor je de ervaring mist om het zelfstandig uit te voeren.

Wanneer je kiest voor een persoonlijk ritueel, contacteer mij dan en dan zal ik kijken of ik iets voor je kan betekenen. Indien ik denk dat ik het gewenste ritueel voor je zou kunnen doen volgt er een kennismakingsgesprek, waarin ik je zal vragen naar je motivatie voor het ritueel en je wensen, zodat ik die wens kan vertalen in een op maat geschreven ritueel.
Je bepaalt dan zelf de datum en tijd waarop het ritueel uitgevoerd kan worden.

Enkele voorbeelden van rituelen op maat zijn bijvoorbeeld de overgang van meisje naar vrouw (het vieren van de eerst menstruatie), een geboorte- of naamgevingsritueel, een afscheidsceremonie, een huiszegening bij het betreden van een nieuwe woning, etc.
Een mensenleven kent vele overgangen. In menig cultuur worden deze overgangen benadrukt en vergemakkelijkt door middel van een ritueel, het zogenaamde overgangsritueel of overbruggingsritueel. Door er een ritueel aan te wijden vergemakkelijkt dat het acceptatieproces. Het zijn bruggen van de ene fase van het leven naar een volgende.
Bruggen in een mensenleven die soms wat extra aandacht vereisen zijn bijvoorbeeld; een verbroken relatie, een eindexamen, het besluit om je leven om te gooien op een bepaald vlak, een abortus, een nieuw huis, een jubileum, het bereiken van de puberteit, of juist de menopauze...

Met een ritueel bouw je een brug in de tijd die 'toen' met 'straks' verbindt.

Goed overleg vooraf is eigenlijk al een onderdeel van het ritueel. Hoe het wordt, is een kwestie van liefdevol overleggen en samen zoeken naar wat passend is.

Als je een persoonlijk ritueel wilt (laten) uitvoeren kun je contact opnemen met Lunadea.