Al van oudsher wordt er stilgestaan bij belangrijke levensmomenten. Niet enkel binnen je eigen leven maar ook belangrijke momenten binnen de familie verdienen aandacht. Door bewust aandacht te geven aan een gebeurtenis via het gebruik van specifieke woorden, symboliek en handelingen geef je via een ritueel betekenis aan dit levensmoment.

 

Persoonlijke Rituelen op maat

Ik bied rituelen aan op maat voor iedereen die extra aandacht wil schenken aan een mooie gebeurtenis, overgangsmoment, herstelfase of bekrachtigingsmoment door samen op zoek te gaan naar een gepaste, unieke vorm en inhoud. Middels voorafgaande gesprekken gaan we samen op zoek naar een invulling van de wensen en zo ontstaat er een ritueel. Hierin gaat het niet over mijn persoonlijke geloofsovertuigingen of levensvisies maar om dat van degene die om een ritueel vraagt. Iedereen kan behoefte hebben aan een ritueel, of je nu atheïst, humanist, godsdienstig, of spiritueel bent.

 

Van Handfasting tot afscheidsritueel

Enkele mogelijkheden van rituelen die ik zou kunnen verzorgen zijn: geboorteriruelen, naamgevingsrituelen, puberteitsrituelen, inwijdingsrituelen, overgangsrituelen, belly-blessings, handfastingen, afscheidsrituelen, beschermingsrituelen, etc. Maar mijn specialiteit is toch handfastingrituelen.
Mocht het ritueel dat je wilt laten uitvoeren er niet tussen staan dan kan ik altijd iets voor je verzorgen middels een ritueel op maat.

 

Wettelijke Handfasting met Lunadea als BABS!

Eind 2015 heb ik mijn diploma voor Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gehaald, wat inhoudt dat ik voortaan wettelijke huwelijken mag afsluiten! Daardoor kan ik nu ook de combinatie maken om van/bij de handfastingen en andere verbintenisceremonieën een wettelijke verbintenis te maken.
Dat is uniek in Nederland en ik ben daarin de eerste heks en priesteres die wettelijke handfastingen mag afsluiten.